КРОЗ ПРОЈЕКАТ „SMILE“ ДО ОДРЖИВЕ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ

Post Date: 11/06/2019

КРОЗ ПРОЈЕКАТ „SMILE“ ДО ОДРЖИВЕ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ

Град Градишка у сарадњи са агенцијом ЛИР Еволуција, у оквиру АДРИОН пројекта SMILE, ради на припреми Плана одрживе урбане мобилности (Sustainable urban mobility plan – SUMP). SUMP се ради у складу са смјерницама препорученим од стране Европске уније. У досадашњим активностима су припремљени сценарији мобилности, развијен упитник за прикупљање података од свих кључних актера и одржани прелиминарни састанци како би се одредиле главне смјернице даљег развоја мобилности на територији Градишке.

SUMP представља опредељеност да се приликом планирања мобилности води рачуна о свим учесницима, а нарочито активним модовима транспорта као што су пјешачење и бициклизам као и да се обрати посебна пажња на осигурање сигурности и смањење загађења издувним гасовима и буком.

Пројекат SMILE – “Firstand last mile inter-modalmobility in congested urban areas of Adrion Region” (Прва и посљедња миља – Концепт интермодалне мобилности у загушеним урбаним подручјима јонско-јадранског региона) имплементира Град Градишка у оквиру АДРИОН програма Европске уније (http://www.adrioninterreg.eu) заједно са партнерима из Италије, Хрватске, Словеније, Грчке и Албаније.

 

City of Gradiška in coordination with LIR Evolution, is working on preparation of Sustainable Mobility Urban Plan – SUMP in the framework of the Adrion project SMILE. SUMP is based on general guidelines recommended by European Union. As result of already conducted activities the City has prepared the mobility scenarios, developed questionnaire for collection of information from the key stakeholders and organized meetings in order to determine the main guidelines for further development of mobility in the territory of Gradiška.

The SUMP concept in planning of the mobility, represents commitment to account needs of all stakeholders and highlight use of active modes of transport, specially walking and cycling. Issues like noise pollution and greenhouse emissions from transport are also very important.

Project SMILE – First and last mile inter-modal mobility in congested urban areas of Adrion Region, is implemented by City of Gradiška in the framework of EU ADRION programme  (http://www.adrioninterreg.eu) together with partners from Italy, Croatia, Slovenia, Greece and Albania.